About Us | Research | Members | Publications | Resources
Guestbook Contact Webmaster Home 
 

contact.gif (2701 bytes)

 

 
       
  Founders    
  Ruyun Ji Kaixian Chen  
       
  Head    
  Hualiang Jiang    
       
  Principal Investigators    
  Jiande Gu
[Computational Chemistry]
Xu Shen
[Biochemistry]
Jianhua Shen
[Drug Design]
  Xiaomin Luo
[Drug Design]
Hong Liu
[Medicinal Chemistry]
Weiliang Zhu
[Drug Design]
  Kunqian Yu
[Hign Performance Computing]
Mingyue Zhen
[Drug Design]
Cheng Luo
[Drug Design]
  Yechun Xu [Sructure Biology]    
       
  Technicians
  Maowei Lin(Senior Engineer) Jing Chen Lili Chen
  Junhua Chen Xinben Zhang
  Zifu Huang Xiuhua Yan  
       
       
  Secretary    
  Yaqin Cao  
       
  Post-Doctoral Fellows
  Yunxiang Lu Huaiyu Yang Ting Shi
   
 
  Ph. D Candidate
  Zhi Chen Ning Li Haiyan Cai
  Fei Wang Yong Wang Xiaofeng Liu
 
  M. Sc. Candidate
  Yang Zhou Zhijian Xu Xuelian Zhu
  Yanyan Mao Yun Du Xiaojie Chen
  Zhongjie Liang Guangrong Qin Yuanyuan Wang
  Sisheng Ouyang Jing Lu Qiancheng Shen
  Jin'an Wang Fei Ye Jianqing Zhong
  En'guang Feng    
       
  Former Members
  Shuai Chen Li Du  
  Xiaoguang Bao Zhen Gong Jian Zhang
  Hanjun Zou Mingfang Zheng Qi Wang
  Shuying Peng Chenjing Li Fei Zheng
  Fei Ye Zhiguo Liu Zhenshan Zhang
  Tao Sun Mingyue Zheng Cong Han
  Haibin Luo Zhenting Gao Jian Li
  Weizhi Liu Tong Liu Feng Cheng
  Xiaoying Xu Bing Xiong Lingling Shen
  Wei Fu Yongjun Jiang Congmin Kang
  Yingmin Zhang Yong Xu Gang Chen
  Shengde Zhi Haihong Li Changying Yu
  Frauke Meyer (German) Yi Du Liduo Yue
  Guixia Liu Chunshan Gui Suxin Zheng
  Jiagao Cheng Chunying Niu Jianhua Cai
  Weihua Li Zhili Zuo Rongjian Sa
  Wei Huang Zhiyi Yao Jinzhi Tan
  Sonja M. Schwarzl Lian Xue Qing Chen
  Jing Tang Aijun Lu Liang Zhang
  Dalei Wu Tiancen Hu Yunhua Kong
  Jianfeng Xiao Juwen Shen Honglin Li
       
       Drug Discovery and Design Center(DDDC),
Shanghai Institute of Materia Medica(SIMM), Chinese Academy of Sciences(CAS)